Opleiding Landmeten:

Aspirant Landmeetkundige 2B

Aan het begin van de opleiding Landmeten (module/ cursus Aspirant Landmeetkundige 2B) wordt verondersteld dat men met de apparatuur kan werken. In deze opleiding Landmeten worden de meetmethodieken van het landmeten en uitzetten verder uitgewerkt.

Doel

 • Deelnemers het uitzetten van wegen, kruisingen en rotondes leren.

Voor wie?

 • Personen die met landmeetkundige werkzaamheden worden belast of landmeter willen worden bij gemeenten, provincies, Kadaster, ingenieursbureaus, Rijkswaterstaat of nutsbedrijven.

Inhoud

 • Opmeten van terreinen en wegprofielen;
 • Uitzetten van wegen en rotonde;
 • Uitzetten en berekenen van bogen;
 • Uitzetten van overgangsbogen;
 • Uitzetten van kruispunten;
 • Maken van uitzettekeningen;
 • Uitzetten en opmeten met Total Station.

Werkwijze

De opleiding Landmeten bestaat voor 50% uit theorie en voor 50% uit praktijkopdrachten. De hiervoor benodigde apparatuur wordt ter beschikking gesteld. Na elke bijeenkomst moet u thuis studieopdrachten uitvoeren. De opleiding Landmeten (module/ cursus Aspirant Landmeetkundige 2B) wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen, tevens dient u een scriptie te maken.

Vervolgopleiding module/ cursus Landmeten:

 • Landmeetkundige-3A;
 • Uitzetter Infra-3A.

Laat uw bericht achter