Opleiding Maatvoerder:

Assistent Maatvoerder 1B

Deze opleiding maatvoering is bestemd voor mensen die nog niets van maatvoeren weten en graag assistent maatvoerder willen worden. Ook is deze opleiding nuttig voor mensen die al wel met maatvoeringsinstrumentarium werken. Met deze opgebouwde kennis moet u constateren dat u altijd op uw tenen loopt. U ervaart dat als er iets niet goed gaat met het meten, dat u niet in staat bent het probleem op te lossen. Het inzichtelijk inzien van het meetproces is voor u vaak niet helder. Uw inzicht m.b.t. gemaakte fouten wordt vaak niet door u ingezien. Dit alles komt door de ontbrekende achtergrondkennis van apparatuur, meetmethodieken, controlemetingen en procesbeheersing. In de modulen 1A, 1B en 1C gaat het vooral om de kennis van het instrumentarium en de daarbij behorende achtergronden. Deze kennis is nodig om de metingen zo nauwkeurig mogelijk te kunnen uit voeren.

Doel

 • Deelnemers leren maatvoeringswerkzaamheden met Total Station verrichten.

Voor wie?

 • Aankomend maatvoerders en uitvoerders die werkzaam zijn in de B&U-sector;
 • Personen die dit vak als taak of functie vervullen.

Inhoud

 • Regelings- en opstellingseisen total station;
 • Algemene instellingen instrument;
 • Standplaatsbepaling;
 • Uitzetten/ inmeten;
 • Voerstraal & coördinatenmethode;
 • Controlemeting.
 • Op- en afloden;
 • Te lood stellen;
 • Soorten total stations;
 • Verschillende toepassingen van de total station in de praktijk.

Werkwijze

De opleiding maatvoering bestaat voor 50% uit theorie en voor 50% uit praktijkopdrachten. De hiervoor benodigde apparatuur wordt ter beschikking gesteld. Na elke bijeenkomst moet u thuis studieopdrachten uitvoeren. De opleiding wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen.

Vervolgopleiding

Assistent Maatvoerder B&U-1C.

Laat uw bericht achter