Geo-ICT 1A

Algemene kenmerken van GIS/ArcGis. Definitie(s) van het begrip GIS, topologie en vorm. Vectoren en rasters. Diverse rastermethoden. Entiteiten en attributen. Ruimtelijke bewerkingen en analyses.
In een practicum: diverse opdrachten om kennis te maken met de basiscommando’s van ArcGIS.
Na het volgen van de lessen en het bestuderen van de theorie bent u is in staat een eenvoudig GIS te bedienen, selecties te maken en eenvoudige analyses.

Doel

Na het volgen van de lessen en het bestuderen van de theorie is de student is in staat een eenvoudig GIS te bedienen, selecties te maken en eenvoudige analyses uit te voeren.

Voor wie?

Personen die landmeetkundige metingen moeten uitwerken, cartografische kaarten moeten maken en met CAD- en GIS-werkzaamheden worden belast.

Inhoud

  • Algemeen gebruik van ArcGis;
  • Toevoegen van lagen;
  • Presentatie en plot-instellingen;
  • Tekst en labels in ArcGis;
  • Thematische presentaties.

Werkwijze

De bijeenkomsten bestaan voor 30% uit theorie en voor 70% uit praktijkopdrachten. De hiervoor benodigde apparatuur wordt ter beschikking gesteld. Na elke bijeenkomst moet u thuis studieopdrachten uitvoeren met de door ons verstrekte of door u te downloaden software. De module wordt afgesloten met een theorie- en praktijk-examen.

Vervolgopleiding

Geo-ICT-1B

Laat uw bericht achter