Geo-ICT 2A

U leert enkele belangrijke Geo-ICT-begrippen en krijgt inzicht in de gang van zaken bij
Geo-ICT-projecten bij gemeenten.
U krijgt met name inzicht in het geo-component van ICT-projecten.
Na het bestuderen van de theorie en het afronden van deze les krijgt u kennis van nieuwe technieken op het gebied van het gebruik van GIS in een webgis, ArcGis-online en Opendata.

Doel

Na het bestuderen van de theorie en het afronden van deze les krijgt u kennis met nieuwe technieken op het gebied van het gebruik van GIS in een webgis, ArcGis-online en Opendata.

Voor wie?

Personen die landmeetkundige metingen moeten uitwerken, cartografische kaarten moeten maken en met CAD- en GIS-werkzaamheden worden belast.

Inhoud

• Toepassen van Geo-ICT bij gemeenten
• GIS-applicatieontwikkeling
• Open Data
• Arcgis online
• Implentatie WebGIS-implementatie

Werkwijze

De bijeenkomsten bestaan voor 30% uit theorie en voor 70% uit praktijkopdrachten. De hiervoor benodigde apparatuur wordt ter beschikking gesteld. Na elke bijeenkomst moet u thuis studieopdrachten uitvoeren met de door ons verstrekte of door u te downloaden software. De module wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen.

Vervolgopleiding

Geo-ICT 2B

Laat uw bericht achter