Geo-ICT 2B

Deze module biedt u een introductie op het onderwerp spatial databases, modelleren en SQL. U maakt kennis met de belangrijkste aspecten van databases, PostGis en databasemanagementsystemen.
Na het bestuderen van de theorie en het afronden van deze module kunt u relationele modellen interpreteren en beoordelen

Doel

Na het bestuderen van de theorie en het afronden van deze module kunt u relationele modellen interpreteren en beoordelen. Met deze cursus leert u werken met de uitgebreide mogelijkheden van de querytaal SQL en PostGIS

Voor wie?

Personen die landmeetkundige metingen moeten uitwerken, cartografische kaarten moeten maken en met CAD- en GIS-werkzaamheden worden belast.

Inhoud

• Inleiding databases: basisbegrippen
• Inleiding modelleren:
• Normaliseren
• Sql (diverse opgravingen): Select From Where
• Ruimtelijke analyses in PostGIS

Werkwijze

De bijeenkomsten bestaan voor 30% uit theorie en voor 70% uit praktijkopdrachten. De hiervoor benodigde apparatuur wordt ter beschikking gesteld. Na elke bijeenkomst moet u thuis studieopdrachten uitvoeren met de door ons verstrekte of door u te downloaden software. De module wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen.

Laat uw bericht achter