Cursus GPS (GNSS) voor Beginners

De landmeter en uitzetter moeten in de dagelijkse meetpraktijk veel voorkomende GNSS begrippen kennen en de belangrijkste principes van het systeem doorzien zonder daarbij alle achterliggende details te kennen. Verder moet men op de hoogte zijn van de huidige stand van zaken wat betreft de verschillende methoden en toekomstige ontwikkelingen. GNSS is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Ook in het landmeten is het meten met GNSS een veel gebruikte manier van meten geworden. Voor veel landmeters die met GNSS werken is GNSS een ‘zwarte doos’ waar wat gegevens worden ingetikt. Je drukt op meting en er rolt een positie uit. Het overzicht is zoek. Het blijkt geen instrument te zijn waarbij je daadwerkelijk ziet wat je meet, zoals bij een waterpasinstrument en Total Station. Groot is dan ook de frustratie als de GNSS niet doet wat er van het apparaat verwacht wordt.

Doel

 • Bijscholing over landmeten en uitzetten met behulp van GNSS.

Voor wie?

 • Maatvoerders, uitvoerders, uitzetters en projectleiders in de B&U en Infra;
 • Landmeetkundigen die betrokken zijn bij de voorbereiding en uitvoering van bouwprojecten.

Inhoud

 • Globale omschrijving (o.a. navigatie, geodetisch);
 • Termen/principes: 24 satellieten, banen om de aarde, radiosignalen, afstandsmeting, meetkundige aspecten (demonstratie), fouten;
 • Demonstratie apparatuur, globale beschrijving WGS 84, RD, NAP, fasemeting basislijn, statische methode, planning (theorie);
 • Practicum planning;
 • Termen/principes (o.a. rapid static, dgps, kinematisch): apparatuur, kostenverkenning, administratie, 2 frequenties, software, berekeningswijze;
 • Practicum meten (statisch, kinematisch en dgps, deels gecombineerd), uitleg berekening, marktoverzicht, nieuwe ontwikkelingen;
 • Werken met GPS en berekeningen maken met de computer.

Werkwijze

De cursus GPS (GNSS) Beginners bestaat voor 30% uit theorie en voor 70% uit praktijkopdrachten. De hiervoor benodigde apparatuur wordt ter beschikking gesteld.

Vervolgopleiding

 • Cursus GPS (GNSS) voor Gevorderden.

Laat uw bericht achter