Opleiding Landmeten:

Landmeetassistent 1A

De opleiding landmeten is bestemd voor mensen die nog niets van landmeten weten en graag landmeetassistent willen worden.  Het kan ook zijn dat de opgebouwde kennis is overgedragen door een collega of leverancier. Met deze kennis moet u constateren dat u altijd op uw tenen loopt. Het inzichtelijk inzien van het meetproces is voor u daardoor vaak niet helder. In de module/ cursus Landmeten 1A gaat het vooral om de kennis van het instrumentarium en de daarbij behorende achtergronden. Deze kennis is nodig om de metingen zo nauwkeurig mogelijk te kunnen uit voeren. Ook de kennis van de meetmethodieken komen aan de orde. Hier gaat het ook om welke meetmethode wordt gebruikt in welke situatie.

Doel

 • Deelnemers leren hoe zij zelfstandig kunnen werken met laser en waterpasinstrument t.b.v. uitzetwerk in bouw en infra.

Voor wie?

 • Personen die met landmeetkundige werkzaamheden worden belast of landmeter willen worden bij gemeenten, provincies, Kadaster, ingenieursbureaus, Rijkswaterstaat of nutsbedrijven.

Inhoud

 • Meetgereedschap ten behoeve van opmeten en uitzetten;
 • Situatiemeting en het maken van een veldwerk;
 • Hoogte meting en uitzetting;
 • Opstellings- en regelingseisen waterpasinstrument;
 • Terreinwaterpassing;
 • Kringwaterpassing en resumptie;
 • Laser en digitaal waterpassen.

Werkwijze

De opleiding Landmeten bestaat voor 50% uit theorie en voor 50% uit praktijkopdrachten. De hiervoor benodigde apparatuur wordt tijdens de cursus ter beschikking gesteld. Na elke bijeenkomst moet u thuis studieopdrachten uitvoeren. De opleiding Landmeten wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen.

Vervolgopleiding modulen/cursus Landmeten

 • Landmeetassistent-1B;
 • Assistent Maatvoerder B&U-1B;
 • Assistent Uitzetter Infra-1B.

Toelatingsvoorwaarden

VMBO of HAVO.

Laat uw bericht achter