Opleiding Landmeten:

Landmeetassistent 1C

Deze opleiding Landmeten module 1C is het vervolg op de module Landmeetassistent 1B. De medewerker leert tijdens deze module/ cursus landmeten zelfstandig een grondslag verkennen, meten en berekenen. Tevens leert men GPS projecten uit te zetten.Voorts moet men bewezen hebben dat men die kennis in de praktijk kan toepassen, daarom wordt deze opleiding afgesloten met een praktijk- en theorie-examen. Wanneer men de modules/ cursussen Landmeten 1A, 1B en 1C met een voldoende heeft afgerond ontvangt met het diploma landmeetassistent.

 Doel

 • U leert zelfstandig een grondslag te verkennen, meten en berekenen en u leert GPS projecten uit te zetten.

Voor wie?

 • Personen die met landmeetkundige werkzaamheden worden belast of landmeter willen worden bij gemeenten, provincies, Kadaster, ingenieursbureaus, Rijkswaterstaat of nutsbedrijven.

Inhoud

 • Verkenning netwerk;
 • Werken met planningssoftware Termen en principes, o.a. rapid static, dgpsWGS 84, RD, NAP, fasemeting;
 • Metingen van basislijnen;
 • Administratie Berekeningssoftware;
 • Meten van een netwerk;
 • Detailmeting met GPS;
 • GPS waarnemingen invoeren in MOVE3;
 • GPS in geodetische netwerken;
 • Het kansmodel Hoogtemeting met GPS;
 • Drones (RPAS);
 • Algemene inleiding, waarom werken met een drone (nut/noodzaak);
 • Wat is fotogrammetrie (en waarom zo meten);
 • Vlucht voorbereiding drones (RPAS);
 • Drones (RPAS) vlucht uitvoering;
 • Drones (RPAS) vlucht data verwerken;
 • Meetgegevens drones (RPAS): toepassingen in (autocad/GIS).

Werkwijze

De opleiding Landmeten bestaat voor 50% uit theorie en voor 50% uit praktijkopdrachten. De hiervoor benodigde apparatuur wordt tijdens de cursus ter beschikking gesteld. Na elke bijeenkomst moet u thuis studieopdrachten uitvoeren. De opleiding Landmeten (module/ cursus Landmeten 1C) wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen.

Vervolgopleiding

Indien men geen of onvoldoende ervaring heeft met Autocad, de cursus Autocad voor Beginners. Met voldoende ervaring de module/ cursus Aspirant Landmeetkundige 2A 0f Asiprant Uitzetter infra 2A.

Laat uw bericht achter