Opleiding Meten voor Kadaster 1A

Landmeetkundige en Geo Informatie diensten moeten weten hoe het kadaster de meting inricht voor akteposten.Daarbij komt aan de orde het vastleggen van kadastrale grenzen zodat deze gereconstrueerd kunnen worden, de bijhouding van de kadastrale kaart. Om aan deze doelstellingen te kunnen voldoen moet er kennis zijn van de hoofdregels van de HTW. Hoe de topografie in de directe nabijheid van een kadastrale grens moet worden opgenomen. Hoe de metingen moeten worden opgenomen. De metingen moeten worden uitgevoerd en gecontroleerd. Hoe de aanwezige aansluitingspunten in de meting moeten worden opgenomen.

Doel

Metingen uitvoeren voor het Kadaster, conform de vereiste richtlijnen van het Kadaster.

Voor wie?

Medewerkers Geo-informatie, Landmeetkundige- en Ingenieursbureaus.

Inhoud

 • Geschiedenis, organisatie en werkwijze Kadaster
 • Achtergronden kadastrale metingen en de aanwijs van nieuwe grenzen;
 • Begrippen, controles en eisen van het Kadaster;
 • Opbouw van aanwijsschetsen en lezen van deze schetsen;
 • Zelf maken van meetschetsen:Hoe en waarmee schetsen;
 • Hoe mag het niet, wat moet er op staan;
 • De betekenis van afkortingen;
 • Het gebruik van tekens en lijnkleuren in de schets, door het kadaster gesteld en gebruikt.
 • Aanwijs halen, waar ligt de nieuw te vormen grens;
 • Zelf maken van een grensomschrijving en aanwijsschets.
 • Doel van belangrijke landmeetkundige en typische kadastrale begrippen;
 • Aanwijzing en meting van nieuwe grenzen
 • Situatie afhankelijk meten (SAM) voorbeelden en meetopzet;
 • het uitvoeren van een meting
 • welke eisen stelt het Kadaster, wat is wenselijk maar moet niet, hoe meet je efficiënt, situatie afhankelijk meten (SAM);
 • Gebruik van meetapparatuur GPS, Total Station en meetband.

Werkwijze

De bijeenkomsten bestaan voor 50% uit theorie en voor 50% uit praktijkopdrachten. De hiervoor benodigde apparatuur wordt ter beschikking gesteld. Na elke bijeenkomst moet u thuis studieopdrachten uitvoeren.

Vervolgopleiding

Opleiding: Meten voor Kadaster 1B

Laat uw bericht achter