Praktisch aan de slag met de BGT

Aan de Landelijke Voorziening Basisregistratie Grootschalige Topografie zijn alle bronhouders aangesloten. Om alles goed te beheren is een efficiënt beheerproces nodig. Vanaf 1 januari 2020 moet aan de wettelijke verplichting worden voldaan en is aan de opbouw van de BGT officieel een eind gekomen.
Het is voor alle bronhouders belangrijk dat er een goed gestroomlijnd en ingeregeld ketenproces is.

De BGT is onderdeel van het stelsel van basisregistraties en heeft een grote impact op de integrale gemeentelijke gegevenshuishouding en de organisatie. De BGT biedt in een relatie met de BAG, WOZ, GBA en andere registraties uw organisatie ongekende analyse mogelijkheden waarmee grote beleidsvragen en gemeentelijke diensten kunnen worden ondersteund met kwalitatief hoogwaardige gegevens.

Kennis en training: In alle regio’s van het land worden vanuit verschillende domeinen: overheid, softwareleveranciers en adviesbureaus voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Een goede zaak! Hiermee worden kennis en ervaringen uitgewisseld. Veel van deze inmiddels in de praktijk opgedane kennis, hebben wij verzameld en kunnen wij met u delen in een tweedaags programma.

Doel

 • U leert een verbinding te leggen tussen het landmeetkundig buitenwerk;
 • De inwinning- en de verwerking conform de richtlijnen van de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
 • U krijgt inzicht in de praktische aspecten van de BGT waarmee dagelijkse werkprocessen efficiënter kunnen worden ingericht;
 • U leert alles van veldmeting naar ruimtelijk BGT object en over de BGT in het landschap van het publieke (open) geo-domein.

Voor wie?

 • Landmeters binnen- en buitendienst;
 • Teamleiders/coördinatoren landmeetploegen;
 • (Toekomstige) beheerders van de BGT;
 • BAG beheerders met een gedeelde BGT verantwoordelijkheid;
 • Senior medewerkers / coördinatoren ruimtelijke basisregistraties.

Inhoud

 • Kaders rond de BGT (stelsel van basisregistraties en referentiestelsels);
 • De BGT in de keten;
 • Hoe is de BGT tot stand gekomen);
 • Hoofddocumenten BGT;
 • De gebruikers van de BGT in de keten;
 • Waar staan jullie in het stelsel?;
 • Integraal inwinnen;
 • Metadata;
 • Praktijkvoorbeelden;
 • Kwaliteitsborging
 • Geometrie en hiërarchie in de BGT;
 • Visualisatie en virtuele afbakening;
 • De BGT in het open geo-domein;
 • Open source applicaties
 • Objectafbakening;
 • Relatie naar de omgevingswet;
 • Open vragen en uw eigen werkprocessen inrichten.

Werkwijze

De theorie wordt verweven met voorbeelden uit de praktijk en de gevolgen die dit hebben voor uw eigen werkprocessen. Het is de bedoeling dat de door u in de praktijk opgedane BGT ervaringen worden gedeeld met de andere deelnemers.  De cursus wordt gegeven door een deskundige uit de praktijk, werkzaam bij een gemeente en medeverantwoordelijk om de BGT  te vormgeven, inwinnen en technisch in te richten. Ook is hij verantwoordelijk voor de gehele geo-infrastructuur, de BAG/WOZ koppeling en het uitrollen van het gebruik van BAG (BGT).

 

Laat uw bericht achter