Cursus Tekening Lezen en Stelwerk voor Beginners

Als timmerman werk je dagelijks met tekeningen. Soms staat er zoveel op een tekening dat er geen goed zicht meer is om er gegevens uit te halen. Het kan soms lastig zijn om te onderscheiden wat nu boven-, zij- of vooraanzicht is. In de opleiding Tekening Lezen en Stelwerk voor Beginners gaan wij in op deze aanzichten. Tevens wordt behandeld waar een tekening aan moet voldoen.

Doel

 • Deelnemers leren hoe een tekening is opgebouwd, hoe ze de tekening moet lezen en welke relatie moet worden gelegd voor het te maken stelwerk.

Voor wie?

 • Timmerlieden;
 • Metselaars;
 • Stelleurs;
 • Voorlieden.

Inhoud

 • Doel van tekeningen;
 • Projectiemethoden;
 • Arceringen;
 • Soorten tekeningen;
 • Doorsneden;
 • Plattegronden;
 • Relatie betonvormen en bekistingsvormen;
 • Maatberekeningen;
 • Analyse aslijnen en stramienlijnen;
 • Stelwerk in theorie en praktijk t.b.v. van dwarsrichting, langsrichting, hoogte;
 • Teloodstellen van bekistingen en betonvormen;
 • Maatvoeringstekeningen;
 • Controle maatvoering.

Werkwijze

In de cursus Tekening Lezen en Stelwerk voor Beginners wordt de theorie besproken en toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden. De bijeenkomsten kenmerken zich door een hoge mate van interactie.

Vervolgopleiding

 • Cursus Tekening Lezen en Stelwerk voor Gevorderden.

Laat uw bericht achter