Themadag Drones:

Een terrein vanuit de lucht inmeten gaat sneller en preciezer dan met de hand. Landmeten met een drone (RPAS) is de nieuwste ontwikkeling waarbij data zeer nauwkeurig kan worden verwerkt. In vergelijking met traditionele meetmethoden of fysieke inspecties kunnen nu moeilijk bereikbare gebieden of objecten snel en nauwkeurig in beeld worden gebracht. Op sommige terreinen is het zelfs veiliger, denk daarbij aan spoorbanen en autowegen. Uitgestrekte infrastructuur of lastig toegankelijke (bebouwde) terreinen kunnen met fotogrammetrie nauwkeurig in kaart gebracht worden. Een geavanceerde drone kan als het moet, volledig automatisch een vooraf gedefinieerd terrein of object in kaart brengen. Het geleverde product bestaat naast dat, waarmee kan worden gerekend, ook uit bijvoorbeeld een luchtfoto (al dan niet op schaal), een 3D weergave van de gemeten objecten of een video. Door de combinatie van beelden met gemeten data gaat een meting voor iedereen leven. Afhankelijk van budget, tijd en ruimte zijn hoge resoluties en nauwkeurigheden mogelijk. Even voor het gevoel: bij vliegen op ca 60 m hoog wordt gemeten met centimeter nauwkeurigheid.

Doel

Deelnemers laten kennismaken met het meten door middel van een drone ook wel genoemd: RPAS (Remotely Piloted Aircraft). Aan het eind van de dag weet men hoe een drone meet, welke mogelijkheden er zijn en kan men de voor- en nadelen bepalen.

Voor wie?

Iedereen die meer te weten wil komen over het meten met een drone.

Inhoud

  • Algemene inleiding waarom meten met een drone (RPAS) (nut/noodzaak/ voordelen/ nadelen);
  • Wat is fotogrammetrie (en waarom zo meten);
  • Vlucht voorbereiding;
  • Vlucht uitvoering;
  • Vlucht data verwerken;
  • Toepassingen in (CAD/GIS).

Werkwijze

De themadag drones (moderne inwinningstechnieken) bestaat voor 30% uit theorie en voor 70% uit praktijk.

Laat uw bericht achter