Opleiding Landmeten:

Aspirant Landmeetkundige 2A

Aan het begin van de opleiding landmeten (module Aspirant Landmeetkundige 2A) wordt verondersteld dat men met de apparatuur kan werken. In deze opleiding landmeten worden de meetmethodieken van het landmeten en uitzetten verder uitgewerkt.

Doel

 • Deelnemers het uitzetten van kunstwerken leren.

Voor wie?

 • Personen die met landmeetkundige werkzaamheden worden belast of landmeter willen worden bij gemeenten, provincies, Kadaster, ingenieursbureaus, Rijkswaterstaat of nutsbedrijven.

Inhoud

 • Uitzetberekeningen, Goniometrie, Coördinatenleer;
 • Argumentenberekeningen en voerstraalmethode;
 • Uitzetsymbolen en tekeningen;
 • Uitzetten van bouwput en bouwraam;
 • Uitzetten van palen met en zonder bouwraam;
 • Uitzetten van bekistingen;
 • Uitzetten van een brug;
 • Uitzetten van een duiker;
 • Uitzetten en opmeten van nutsleidingen;
 • Uitzetten met Total Station;
 • Werken met Autocad.

Werkwijze

De opleiding Landmeten bestaat voor 50% uit theorie en voor 50% uit praktijkopdrachten. De hiervoor benodigde apparatuur wordt ter beschikking gesteld. Na elke bijeenkomst moet u thuis studieopdrachten uitvoeren. De opleiding Landmeten (module/ cursus Aspirant Landmeetkundige-2A) wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen, tevens dient u een scriptie te maken.

Vervolgopleiding modulen/ cursus Landmeten:

 • Aspirant Landmeetkundige-2B;
 • Aspirant Uitzetter Infra-2B.

Laat uw bericht achter