Opleiding Geodesie (HBO-niveau)

Opleiding Geodesie (HBO-niveau) Inleiding: De opleiding Geodesie (HBO-niveau) is een vervolg op de opleiding MBO Landmeetkunde, de opleiding Landmeetkundige 3A en 3B en de opleiding Hogere [...]

Aspirant Landmeter/ Uitzetter Infra – 2B

Opleiding Landmeten: Aspirant Landmeetkundige 2B Aan het begin van de opleiding Landmeten (module/ cursus Aspirant Landmeetkundige 2B) wordt verondersteld dat men met de apparatuur kan werken. In [...]

Landmeetkundige/ Uitzetter Infra – 3B

Opleiding Landmeten: Landmeetkundige 3B In deze opleiding landmeten (module/ cursus Landmeetkundige -3B) worden de meetmethodieken van het landmeten verder uitgewerkt en werkt men met [...]

page 1 of 2