Opleiding Landmeten:

Landmeetkundige 3B

In deze opleiding landmeten (module/ cursus Landmeetkundige -3B) worden de meetmethodieken van het landmeten verder uitgewerkt en werkt men met Geo-Informatica software en geodetische opnametechnieken.

Doel

  • Deelnemers leren projecten op te meten en te verwerken met software.

Voor wie?

  • Personen die met landmeetkundige werkzaamheden worden belast of landmeter willen worden bij gemeenten, provincies, Kadaster, ingenieursbureaus, Rijkswaterstaat of nutsbedrijven.

Inhoud

  • Veelhoek meting en driehoeksnet vereffening;
  • Gecodeerd registreren van waarnemingen;
  • Automatische verwerking van meetgegevens met behulp van AutoCad en software;
  • Kennismaking met GPS;
  • Controlemetingen.

Werkwijze

De opleiding landmeten bestaat voor 50% uit theorie en voor 50% uit praktijkopdrachten. De hiervoor benodigde apparatuur wordt ter beschikking gesteld. Na elke bijeenkomst moet u thuis studieopdrachten uitvoeren. De opleiding landmeten (module/ cursus Landmeetkundige -3B) wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Tevens dient u een scriptie te maken.

Vervolgopleiding module/ cursus Landmeten

  • Hogere Landmeetkundige-1;
  • Aspirant Geo-Informaticus-2A.

Laat uw bericht achter