Geo-ICT 1B

In deze cursus leert u wat Geo-ICT is en wat je er allemaal mee kunt doen. U krijgt inzicht in Geo-ICT: welke software wordt daarvoor gebruikt. Wat is CAD en wat is GIS, wat is het verschil. Wat is eigenlijk webgis en waar kan ik welk kaartmateriaal verkrijgen? U zult een aantal oefeningen doen met verschillende CAD en GIS systemen.
Na het volgen van de lessen en het bestuderen van de theorie, bent u geïntroduceerd in de wereld van de Geo-ICT.

Doel

Na het volgen van de lessen en het bestuderen van de theorie:

  • bent u geïntroduceerd in de wereld van de Geo-ICT;
  • kent u de essentie van Geo-ICT;
  • u leert enkele belangrijke ICT-begrippen en krijgt inzicht in de gang van zaken bij Geo-ICT-projecten zoals Webgis enGoogle Earth.

Voor wie?

Personen die landmeetkundige metingen moeten uitwerken, cartografische kaarten moeten maken en met CAD- en GIS-werkzaamheden worden belast.

Inhoud

• Inleiding Geo-ICT
• Inwinnen van Geografische informatie
• Bijhouden en beheren van Geografische informatie
• Wat is CAD? Wat is GIS en wat is het verschil
• Geografische analyses
• Uitwisseling van Geografische data
• Inleiding: Webgis systemen en geografische data op internet
• Inleiding Google Earth?

Werkwijze

De bijeenkomsten bestaan voor 30% uit theorie en voor 70% uit praktijkopdrachten. De hiervoor benodigde apparatuur wordt ter beschikking gesteld. Na elke bijeenkomst moet u thuis studieopdrachten uitvoeren met de door ons verstrekte of door u te downloaden software. De module wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen.

Opleidingsduur

5 werkdagen (eenmaal per 2 weken)

Groepsgrootte

12 personen

Vervolgopleiding

Geo-ICT 2A

Toelatingsvoorwaarden

Geo-ICT 1A

Laat uw bericht achter