Meten voor de BGT

Aan de Landelijke Voorziening Basisregistratie Grootschalige Topografie zijn alle bronhouders aangesloten. Om alles goed te beheren is een efficiënt beheerproces nodig. Uiterlijk 1 januari 2020 moet aan de wettelijke verplichting worden voldaan, verschillende bronhouders moeten nog verschillende activiteiten uitvoeren.
Het is voor alle bronhouders belangrijk dat er een goed gestroomlijnd en ingeregeld ketenproces is.

De BGT is onderdeel van het stelsel van basisregistraties en heeft een grote impact op de integrale gemeentelijke gegevenshuishouding en de organisatie. De BGT biedt in een relatie met de BAG, WOZ, GBA en andere registraties uw organisatie ongekende analyse mogelijkheden waarmee grote beleidsvragen en gemeentelijke diensten kunnen worden ondersteund met kwalitatief hoogwaardige gegevens.

Kennis en training: In alle regio’s van het land worden vanuit verschillende domeinen: overheid, softwareleveranciers en adviesbureaus voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Een goede zaak! Hiermee worden kennis en ervaringen uitgewisseld. Veel van deze inmiddels in de praktijk opgedane kennis, hebben wij verzameld en kunnen wij met u delen in een driedaagse programma.

Doel

 • U leert een verbinding te leggen tussen het landmeetkundig buitenwerk;
 • De inwinning- en de verwerking conform de richtlijnen van de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
 • U krijgt inzicht in de praktische aspecten van de BGT waarmee dagelijkse werkprocessen efficiënter kunnen worden ingericht;
 • U leert alles over een veldmeting naar ruimtelijk BGT object en over de BGT in het landschap van het publieke (open) geo-domein.

Voor wie?

 • Landmeters binnen- en buitendienst;
 • Teamleiders/coördinatoren landmeetploegen;

Inhoud

 • Hoe moet je een meting voor de BGT uitvoeren?;
 • Hoe moet je de codetabel van de BGT gebruiken?;
 • Wat zijn de inwinningsregels en de definities van bijvoorbeeld: berm, wegdeel, wegdeel-ondersteunend, terrein-begroeid etc.?;
 • Hoe kan ik efficiënt meten voor de BGT, denk hierbij aan beneden maaiveld, bovenmaaiveld, BAG gebouw?;
 • Wanneer wordt er voorkant kant opsluiting gemeten en wanneer achterkant?;
 • Wat zijn de inwinningsregels voor de BAG?;
 • Praktijkvoorbeelden BGT- en BAG metingen;
 • Verwerken meetgegevens;
 • Database;
 • Informatie Modellen (IM);
 • Hoe is de BGT opgebouwd;
 • Plantopografie;
 • Kwaliteitseisen;
 • Aansluiting op bestaande BGT;
 • Het gebruik van PDOK en Qgis
 • Relatie verschillende bronhouders;
 • Informatie leveren aan landelijke voorzieningen en gemeentelijke beheer systemen;
 • STUF uitwisselingsformaten;
 • BGT en niveau verschillen;
 • MMS
 • ENSIA
 • Praktische tips voor de landmeter.

 Werkwijze

In deze driedaagse cursus leert men meten voor de BGT. Het meten moet gebeuren volgens verschillende kwaliteitseisen. Wat zijn deze eisen? Waar moet de landmeter op letten. Er zal een stuk theoretische kennis behandeld worden over de BGT, maar vooral ook het praktische meten en verwerken komt aan bod.

Laat uw bericht achter