Opleiding Meten voor Kadaster 1B

Landmeetkundige en Geo Informatie diensten moeten weten hoe het kadaster de meting inricht voor akteposten.Daarbij komt aan de orde het vastleggen van kadastrale grenzen zodat deze gereconstrueerd kunnen worden, de bijhouding van de kadastrale kaart. Om aan deze doelstellingen te kunnen voldoen moet er kennis zijn van de hoofdregels van de HTW. Hoe de topografie in de directe nabijheid van een kadastrale grens moet worden opgenomen. Hoe de metingen moeten worden opgenomen. Op welke wijze de metingen moeten worden uitgevoerd en gecontroleerd. Maar ook hoe de aanwezige aansluitingspunten in de meting moeten worden opgenomen.

Doel

Metingen uitvoeren voor het Kadaster, conform vereiste richtlijnen van het Kadaster.

Voor wie?

Bestemd voor diegenen die metingen uitvoeren voor het Kadaster, conform vereiste richtlijnen van het Kadaster.

Inhoud

 • Analoge meting en uitzetting
 • Digitale meting en uitzetting
 • Meetopzet, meetschets, meting en maken van een definitieve schets voor een eenvoudige meting
 • Meetopzet, meetschets, meting en maken van een definitieve schets voor een uitgebreide meting;
 • De Notariele akte;
 • Juridische aspecten van het relaas;
 • Het proces akteposten vanuit het kwaliteitshandboek
 • Kwaliteitsmodel van de HTW
 • Het op de juiste manier maken van de juridische omschrijving van de aanwijs in het zogenaamde relaas (niet te veel en vooral niet te weinig);
 • Het verwerkingsproces;
 • TIR, Move en DRAInpassing, vervormen of dumpen?
 • Verwerken van de meting in MOVE (eventueel meerdere dagen, afhankelijk van de voorkennis)
 • Verwerken/ controleren van de meting in MOVE3: wat moet wel, wat hoeft niet, wat maakt het leven eenvoudiger en het correct uitvoeren van  de controles.
 • Bevindingen in de praktijk.

Werkwijze

De bijeenkomsten bestaan voor 50% uit theorie en voor 50% uit praktijkopdrachten. De hiervoor benodigde apparatuur wordt ter beschikking gesteld. Na elke bijeenkomst moet u thuis studieopdrachten uitvoeren.

Vervolgopleiding

Opleding Meten voor Kadaster 1C

Laat uw bericht achter